Student List

- NO VALUE - | | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
Student Classsort ascending Date Teacher
Schulthess, Erika Animal Reiki I/II March 20, 2022 Milanowski, Kathy
Montone, Theresa Animal Reiki I/II March 20, 2022 Milanowski, Kathy
Dahlberg , Lindsey Animal Reiki I/II June 10, 2022 Milanowski, Kathy
Walker, Cristin Animal Reiki I/II November 9, 2022 Milanowski, Kathy
Guernsey, Emily Animal Reiki I/II November 9, 2022 Milanowski, Kathy
Wyant, Dona Animal Reiki I/II November 9, 2022 Milanowski, Kathy
Dunbar, Ruth Animal Reiki I/II November 9, 2022 Milanowski, Kathy
Horbacz, Sherri Animal Reiki I/II November 9, 2022 Milanowski, Kathy
Cornett, Kimi Animal Reiki I/II September 17, 2022 Milanowski, Kathy
Scott Xanos, Kelli Animal Reiki I/II September 17, 2022 Milanowski, Kathy
Rossi , Tiffany Xanos Animal Reiki I/II September 17, 2022 Milanowski, Kathy
Weier, Melissa Animal Reiki I/II October 22, 2022 Milanowski, Kathy
Altmann, Safiyyah Animal Reiki I/II October 22, 2022 Milanowski, Kathy
Lentz, Julie Animal Reiki I/II October 22, 2022 Milanowski, Kathy
Piersall, Wendy Animal Reiki I/II October 22, 2022 Milanowski, Kathy
Pazdar, Leslie Animal Reiki I/II January 27, 2024 Milanowski, Kathy
Sanok, Elizabeth Animal Reiki I/II January 27, 2024 Milanowski, Kathy
Yoder, Christi Animal Reiki I/II May 19, 2022 Milanowski, Kathy
Rury, Judy Animal Reiki I/II February 3, 2023 Milanowski, Kathy
Golden, Michelle Animal Reiki I/II October 16, 2022 Milanowski, Kathy
Southern, Amanda Animal Reiki I/II October 16, 2022 Milanowski, Kathy
McCormack-Stepp, Stacy Animal Reiki I/II October 16, 2022 Milanowski, Kathy
Ortiz, Zeidie M Animal Reiki I/II October 16, 2022 Milanowski, Kathy
Trippler, Tammie Animal Reiki I/II August 20, 2023 Milanowski, Kathy
Abrams, LeeAnn Animal Reiki I/II August 20, 2023 Milanowski, Kathy
Severeid, Kirsten Animal Reiki I/II August 20, 2023 Milanowski, Kathy
Mergener, Jodi Animal Reiki I/II August 20, 2023 Milanowski, Kathy
Moseley, Rebecca Animal Reiki I/II October 10, 2021 Davis, Julianna
Gabler, Karen Animal Reiki I/II October 10, 2021 Davis, Julianna
Vanzini, Dominique Animal Reiki I/II October 10, 2021 Davis, Julianna
Eddy, Kimberlie Animal Reiki I/II October 10, 2021 Davis, Julianna
Lamberton, Dee Animal Reiki I/II February 27, 2022 Davis, Julianna
Eisen, Renee Animal Reiki I/II February 27, 2022 Davis, Julianna
Sanchez, Shellie Animal Reiki I/II February 27, 2022 Davis, Julianna
Bayles, Brandon Animal Reiki I/II February 27, 2022 Davis, Julianna
Smith, Wysonda “Torri” Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Alain, Caroline Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Lewis, Lisa Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Christine, Kelley Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Ramirez, Rebecca Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Campostrini, DeAnna Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Giovannini, Alex Animal Reiki I/II May 6, 2022 Davis, Julianna
Candelaria, Roxanne Animal Reiki I/II December 12, 2021 Davis, Julianna
Breceda, Sandra Animal Reiki I/II December 12, 2021 Davis, Julianna
Cahoon, Vaitiare Animal Reiki I/II December 12, 2021 Davis, Julianna
Endres-Weir, Victoria Animal Reiki I/II August 19, 2022 Davis, Julianna
Nussbaumer, Jeannette Animal Reiki I/II August 19, 2022 Davis, Julianna
Salyer, Tracy Animal Reiki I/II October 9, 2022 Davis, Julianna
Hirsch, Sabrina Animal Reiki I/II October 9, 2022 Davis, Julianna
Sarbua, Veerawan Animal Reiki I/II October 9, 2022 Davis, Julianna

Pages