Student List

- NO VALUE - | | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Student Class Date Teachersort ascending
Takeda, Lucia Yuri Karuna Master October 29, 2006 Gaia, Laurelle
Trotoush, Maia Karuna Master June 23, 2009 Gaia, Laurelle
Thompson, Donna ART/Master October 22, 1995 Gaia, Laurelle
Thames, Brenda J. Karuna Master May 24, 2007 Gaia, Laurelle
Therriault, Kellie Reiki I/II March 13, 2011 Gaia, Laurelle
Thompson, Selwyn ART/Master March 11, 2002 Gaia, Laurelle
Tidemann, Kathryn Karuna Master December 18, 2011 Gaia, Laurelle
THEIGE, KARL JAY Karuna Master July 27, 2008 Gaia, Laurelle
Trimble, Sandra Karuna Master May 11, 2003 Gaia, Laurelle
Thompson Feirn, Katherine ART/Master September 25, 2013 Gaia, Laurelle
Taylor, Kimberly Karuna Master April 17, 2005 Gaia, Laurelle
Thompson Feirn, Richard A Karuna Master Holy Fire® February 28, 2015 Gaia, Laurelle
Tanney, Monica R Reiki I/II November 5, 2006 Gaia, Laurelle
Tamang-Yonzon, Kamala Karuna Master June 23, 2009 Gaia, Laurelle
Tapper, Marisa ART/Master April 21, 1996 Gaia, Laurelle
Tyson, Hazel ART/Master July 15, 2007 Gaia, Laurelle
Trees, Three Reiki I/II March 13, 2011 Gaia, Laurelle
Thomas, Ken ART/Master May 5, 2002 Gaia, Laurelle
Tapper, Marisa Karuna Master March 23, 1997 Gaia, Laurelle
Tran, Hillary ART/Master July 27, 2013 Gaia, Laurelle
Timko, PA Reiki I/II February 18, 2006 Gaia, Laurelle
Tolene, Tammy Reiki I/II December 9, 2007 Gaia, Laurelle
Thier, Jaqui Karuna Master May 11, 2003 Gaia, Laurelle
Ternent Fasani (White, Rev. ART/Master July 14, 1996 Gaia, Laurelle
Tartamella, Lauretta Reiki I/II July 16, 2005 Gaia, Laurelle
Toms, Donnie Reiki I/II Holy Fire® December 7, 2014 Gaia, Laurelle
Torres, Vanessa ART/Master November 19, 2006 Gaia, Laurelle
Thebeau, Lisette ART/Master September 20, 2009 Gaia, Laurelle
Trotoush, Maia ART/Master July 15, 2007 Gaia, Laurelle
Thompson Feirn, Katherine Reiki I/II April 3, 2011 Gaia, Laurelle
Tuttle, David E ART/Master May 4, 2003 Gaia, Laurelle
Tompalski, Sherry ART/Master January 20, 2012 Gaia, Laurelle
Taylor, Carley Reiki I/II Holy Fire® February 9, 2014 Gaia, Laurelle
Torres, Vanessa Reiki I/II April 22, 2006 Gaia, Laurelle
Trujillo, Carla T. Reiki I/II November 9, 2008 Gaia, Laurelle
Thomas, Marina March 11, 2002 Gaia, Laurelle
Thornton, Jill ART/Master June 22, 1997 Gaia, Laurelle
Terrell, Katie E. Karuna I/II Practitioner October 15, 2005 Gaia, Laurelle
Toms, Tiffanie Reiki I/II Holy Fire® December 7, 2014 Gaia, Laurelle
Thorne, Felicitas ART/Master March 18, 2007 Gaia, Laurelle
Trujillo, Carla T. ART/Master August 9, 2009 Gaia, Laurelle
Tseng, I-Hsiu Ciela Reiki I/II August 5, 2007 Gaia, Laurelle
Todorova, Donka Karuna I/II Practitioner August 13, 2000 Gaia, Laurelle
Tompalski, Sherry Reiki I/II January 8, 2012 Gaia, Laurelle
Tidemann, Kathryn Karuna Master Holy Fire® February 21, 2014 Gaia, Laurelle
Timko, PA ART/Master May 21, 2006 Gaia, Laurelle
Trudeau Smitham, Mary Morning Star Reiki I/II March 19, 2008 Gaia, Laurelle
Tan, Yen Yen Reiki I/II January 13, 2002 Gaia, Laurelle
Thakrar, Avinash Reiki I/II September 19, 2004 Gaia, Laurelle
Tupaz, Benjamin Brian Reiki I/II October 11, 2009 Gaia, Laurelle

Pages