Holy Fire® Student List

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Student Class Date Teacher
Thomas, Rita Reiki I/II Holy Fire® July 13, 2014 Williams, Patricia A
Thomas, Vickie Karuna Master Holy Fire® September 28, 2014 Williams, Patricia A
Thomas-Abedon, Cameron Reiki I/II Holy Fire® April 13, 2014 Gaia, Laurelle
Thompson, Carly Reiki I/II Holy Fire® July 19, 2015 Houchins, Tracy
Thompson, Denise Reiki I/II Holy Fire® October 26, 2014 Harrison, Karen
Thompson, Dustine ART/Master Holy Fire® January 29, 2017 Spanton, Susannah
Thompson, Katherine Reiki I/II Holy Fire® June 22, 2014 Trimble, Sandra
Thompson, Kelly Michelle Reiki I/II Holy Fire® March 8, 2015 Benelli, Colleen
Thompson , Kristi ART/Master Holy Fire® April 27, 2014 Rand, William
Thompson, Robert Reiki I/II Holy Fire® July 20, 2014 Boggess, Lynn M
Thompson Feirn, Richard A Karuna Master Holy Fire® February 28, 2015 Gaia, Laurelle
Thompson-Feirn, Kate Karuna Master Holy Fire® February 28, 2015 Gaia, Laurelle
Thong, Swee Kam Karuna Master Holy Fire® October 12, 2014 Rand, William
Thorngren, Peter ART/Master Holy Fire® June 29, 2014 Rand, William
Thuan, Elizabeth Karuna Master Holy Fire® October 12, 2014 Rand, William
Thuan, Robert Karuna Master Holy Fire® October 12, 2014 Rand, William
Thurber, Shawn Karuna Master Holy Fire® January 4, 2016 Baird, Michael Arthur
Ticker, Dana Reiki I/II Holy Fire® May 4, 2014 Benelli, Colleen
Tidemann, Kathryn Karuna Master Holy Fire® February 21, 2014 Gaia, Laurelle
Timmons, Vanessa ART/Master Holy Fire® December 5, 2014 Benelli, Colleen
Timmons, Vanessa Reiki I/II Holy Fire® May 4, 2014 Benelli, Colleen
Titus, Jude D Reiki I/II Holy Fire® September 18, 2016 Houchins, Tracy
Tobias, Leslie Reiki I/II Holy Fire® February 22, 2015 Benelli, Colleen
Tobias, Madeleine ART/Master Holy Fire® April 12, 2015 Houchins, Tracy
Tobin, John Reiki I/II Holy Fire® September 20, 2014 Rand, William
Todd, Claudia Karuna Master Holy Fire® June 13, 2014 Rand, William
Toms, Donnie Reiki I/II Holy Fire® December 7, 2014 Gaia, Laurelle
Toms, Tiffanie Reiki I/II Holy Fire® December 7, 2014 Gaia, Laurelle
Tooze, Kimberly Karuna Master Holy Fire® August 31, 2015 Gaia, Laurelle
Topliss, Sarah ART/Master Holy Fire® June 29, 2014 Rand, William
Tortorelli Duz, Michelina ART/Master Holy Fire® December 6, 2015 Rand, William
Tortorello, Gina Reiki I/II Holy Fire® November 7, 2015 Baird, Michael Arthur
Toste, Leyza Reiki I/II Holy Fire® September 20, 2015 Musial, Carolyn
Toste, Leyza ART/Master Holy Fire® May 29, 2015 Rand, William
Toth, Csilla Karuna Master Holy Fire® October 26, 2014 Benelli, Colleen
Toups, Chad Reiki I/II Holy Fire® June 22, 2014 Trimble, Sandra
Tourigny, Lisa Karuna Master Holy Fire® September 28, 2014 Rand, William
Towner, Julie Reiki I/II Holy Fire® December 6, 2015 Harrison, Karen
Townsend, Mary Karuna Master Holy Fire® June 13, 2014 Rand, William
Tozzi, Sasha Reiki I/II Holy Fire® July 20, 2016 Houchins, Tracy
Tracy, Bethany Karuna Master Holy Fire® April 22, 2015 Rand, William
Trasancos, Maria Reiki I/II Holy Fire® May 20, 2015 Gaia, Laurelle
Trask, Michael Reiki I/II Holy Fire® December 6, 2015 Harrison, Karen
Trask, Michael Karuna Master Holy Fire® August 23, 2015 Harrison, Karen
Trika, Shipra Reiki I/II Holy Fire® September 14, 2014 Benelli, Colleen
Trimble, Sandra Karuna Master Holy Fire® June 13, 2014 Rand, William
Trimble, Susan Reiki I/II Holy Fire® May 4, 2014 Thomas, Dianne G
Trombley, Dean Reiki I/II Holy Fire® February 23, 2014 Boggess, Lynn M
Trudeau, Margaret Reiki I/II Holy Fire® April 13, 2014 Gaia, Laurelle
Truelove, Carole Karuna Master Holy Fire® September 7, 2014 Gaia, Laurelle

Pages