Karuna Reiki® Representative
For Norway

The International Center for Reiki Training

 

Search Site

Request Reiki
Treatment

Free Online
Newsletter

Global Healing

World Peace
Project

Explaining Reiki
to Christians

Reiki Survey

Reiki in India

About the ICRT

Privacy Statement

 

 

 

Norway

Please contact the International Center for Reiki Training

Please contact the center to:

1. Help you to register with the Center before teaching or practicing if you are not already registered.

2. Provide the official Karuna Reiki® teaching manuals in Norwegian with certificates.

3. When you teach, process your class Karuna Reiki® registrations and provide your students with official registration numbers and seals for their certificates.

Ta kontakt med senteret for å:

1. få hjelp til å registre deg ved Centeret før du underviser eller utøver Karuna Reiki®, hvis du ikke allerede er registrert

2. få tilsendt de offisielle Karuna Reiki® lærer og utøver kompendiene på norsk med diplomer

3. få registrert elevene på Karuna Reiki® kurset du har holdt. Hver elev får et offisielt registreringsnummer og segl til sine diplomer

Du har ikke lov til å bruke Karuna Reiki® i din markedsføring, hvis du ikke er registrert ved Centeret, da dette er registrert varemerke. Det vil si at du ved registrering bruker de offisielle Karuna Reiki® kompendiene. Dette skal være dine elevers garanti for at Karuna Reiki® systemet undervises i henhold til Centerets retningslinjer.Karuna Healing er ikke det samme som Karuna Reiki®.

 
 
 
 

"Live a Meaningful Life"
The International Center for Reiki Training

21421 Hilltop Street, Unit #28Southfield, Michigan 48033
Toll Free: (800) 332-8112Local: (248) 948-8112 Fax: (248) 948-9534
E-Mail: center@reiki.org
WebSite: www.reiki.org
WebStore: www.reikiwebstore.com
© Copyright 1990-2018 The International Center for Reiki Training